Vuokraehdot

Tarjoaja on sitoutuu tarjoukseensa edellyttäen, että sillä on tarjouksen vahvistamishetkellä, jolloin asiakas on vahvistaa tarjouksen, käytettävissä oleva kalusto kyseisen työn suorittamiseksi.

Vuokra-aika on vuokrattujen hyödykkeiden luovutuspäivän ja palautuspäivän välinen aika.

Vuokratut tavarat on palautettava vuokraajalle samassa kunnossa kuin ne on luovutettu vuokraajalle osoitteeseen on , lukuun ottamatta tekstiilituotteita - niiden pesu sisältyy vuokrahintaan. Jos vuokrattu varuste on viallinen tai ei vastaa on ilmoitettua hintaa, vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan siitä vuokranantajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään sen tapahtuman alkaessa, johon vuokralleottaja tarvitsee varusteen. Jos vuokranantajalle ei ilmoiteta vioista ajoissa, vian on katsotaan tapahtuneen vuokra-aikana ja olevan vuokralaisen hallussa.

Jos vuokralaisen osoittama vika tai puute johtuu vuokralaisen virheestä tai siitä, että vuokralainen on käyttänyt kiinteistöä väärin, on vuokralainen on velvollinen korvaamaan kiinteistön ja vahingon korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Jos laskujen maksaminen viivästyy on , vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta viivästyssakkoa, jonka suuruus on 0,5 % maksamatta olevasta määrästä päivää kohden.

Tarjoushintaan on sisältyvien telttojen hintaan sisältyy niiden kiinnittäminen paaluilla. Asiakkaan on annettava lupa työn suorittamiseen (esim. reikien poraaminen tolppia varten). Jos telttoja ei ole mahdollista paaluttaa, tarjoukseen lisätään painojen ja niiden kuljetuksen hinta.

Vuokralle ottaja on täysin vastuussa omaisuuden säilyttämisestä siitä lähtien, kun vuokralle antaja luovuttaa omaisuuden välittömän hallinnan, siihen asti, kun omaisuus palautetaan vuokralle antajalle (koko vuokra-ajan). Jos vuokrattu omaisuus tuhoutuu, katoaa tai varastetaan on , vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle korvaavan omaisuuden inventaariokustannukset.

Tarjoaja on on ottanut huomioon ehdon, jonka mukaan laitteiden kuljetus, asennus ja purku tapahtuvat klo 8.00-23.00 välisenä aikana. Jos asiakkaan on tarvitseman kaluston asentaminen, purkaminen tai kuljetus on tarpeen näiden aikojen ulkopuolella, on tarjoajalla on oikeus periä asennuksesta, purkamisesta ja kuljetuksesta lisämaksu.

Vuokralle ottaja vahvistaa täten, että hänellä on on oikeus allekirjoittaa sopimus (vahvistaa tilaus) Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti ja yrityksen edustajana. Jos sopimuksen vahvistavalla henkilöllä ei ole siihen oikeutta, hän on henkilökohtaisesti vastuussa sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden täyttämisestä.

Tämä sopimus katsotaan osapuolten väliseksi sopimusvahvistuksella vuokralleottajalta sähköpostitse.