EHDOT

INVENTAARION ANTAMINEN

Tarjoaja on Edellyttäen, että asiakkaan tarjouksen vahvistamisajankohtana on Tarjoajan antama teikäläinen.

VUOKRA-AIKA

Vuokra-aikana ajanjakso lasketaan liikkeeseen laskettamispäivän ja vuokrattomat omaisuuserien palautuksen välillä.

VUOKRATTOMISTA OMAISUUSERISTÄ

Vuokratut omaisuuserät on palautettava vuokralleottajalle samassa kunnossa kuin on Myönnetty vuokralleottaja paitsi tekstiilituotteiden-niiden vuokra hinta sisältää niiden pesula. Jos vuokrakiinteistössä on puutteita, omaisuuserä ei vastaa on Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vuokralleantajalle, kuitenkin viimeistään tapahtuman alussa, johon vuokralleottaja tarvitsee omaisuutta. Jos vuokralleantajalle ei ole ilmoitettu edellä määrätyissä on Vuokrasopimuksen aikana ja vuokralleottajan hallussa.

SILVOTUN TAI VAHINGOITTUNEEN OMAISUUDEN AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN KORVAAMINEN

Jos vuokralleottajan mainitsema vika tai vika johtuu vuokralleottajan syyllisyydestä tai vuokralleottajan kohdistamattomasta omaisuuden käytöstä, on Vuokralleottajan on korvattava korjaus- tai vaihtokulut ja vahingot.

KIINNOSTUSTA

Jos laskuja ei makseta ajoissa on Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta 0,5 prosentin seuraamus jäljellä olevasta määrästä päivässä.

TELTTOJEN KIINNITTÄMINEN

Tarjous on Telttojen hinta sisältyy niiden vahvistamiseen panoksilla. Asiakkaan on annettava lupa työn suorittamiseen (esim. paalujen reiät). Jos telttoja ei voida vahvistaa panoksilla, lisätään tarjouksen hinta ja kuljetus.

VUOKRATTOMISTA OMAISUUSERISTÄ JOHTUVA VASTUU

Vuokralle ottaja lla on täysi vastuu omaisuuden säilyttämisestä vuokralle antajalta suoraan hallussapitoon asti, kunnes omaisuuserä palautetaan vuokralle antajalle (koko vuokra-ajan). Kun omaisuus tuhotaan tai katoaa tai varastetaan on Vuokralle ottaja korvaa vuokralle antajalle hankittuja varoja vastaavat laitteiden kustannukset.

KULJETUS, ASENNUS JA POISTO

Tarjoaja on Ehto, jonka mukaan varaston kuljetus, asennus ja poisto tapahtuu klo 8.00-23.00. Jos varaston asennus, poistaminen tai kuljetus on Asiakkaan vaatima naaikoina, on Tarjoajalla on oikeus vaatia laitosta, maastapoistamista ja kuljetusta koskeva palkkio.

VASTUU

Vuokralleottaja vakuuttaa täten, että on Viron tasavallan laki ja yhtiön edustaja sopimuksen allekirjoittamisesta (määräyksen vahvistamiseksi). Jos sopimuksen hyväksyneellä henkilöllä ei ole oikeutta, hän on vastuussa sopimuksessa henkilökohtaisesti asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

SOPIMUKSEN

Tämä sopimus katsotaan osapuolten väliseksi sopimusvahvistuksella vuokralleottajalta sähköpostitse.