Gaasisoojendi 12,5 kw

 • Gaasisoojendi 12,5 kw
Hind: 28 €
Lisa päringusse
Roostevabast põleti
Soojendamise diameeter u 6 m
NB! Lisandub gaas!
Gaasikulu u 1,5 kg/tunnis täisvõimsusel töötades
Kõrgus 2,2 m
Lisapäeva rent 6€

Toote info:

Gaasisoojendite rent: 

Gaasisoojendi on ideaalne lahendus, et tagada telgis soojus ka külmadel õhtutel.

Gaas 11 kg - 20 €;  gaas 5 kg - 12 € (tühja ballooni peab tagastama)

Kasutustingimused:
 • Soojendit ei tohi kasutada eluruumides, büroodes ja muudes taolistes ruumides
 • Soojendit võib kasutada ainult kütmiseks
 • Soojendi tuleb paigaldada ühetasasele ja stabiilsele pinnale
 • Gaasiballoon peab asuma sellises kohas, kuhu päike peale ei paista
 • Soojendi peab olema paigutatud vähemalt 2m kaugusele igasugustest süttivatest materjalidest
 • Pärast gaasiballooni väljavahetamist tuleb kontrollida ühenduse hermeetilisust
 • Kategooriliselt on keelatud hermeetilisust kontrollida lahtise tulega
 • Gaasisoojendit on keelatud iseseisvalt lahti võtta
 • Pärast soojendi kasutamist, samuti soojendi vigastuste korral, tuleb gaasiballooni ventiil viivitamatult sulgeda.
 • Enne soojendi teisaldamist tuleb see välja lülitada ning gaasiballoon välja võtta.
 • Gaasiballooni vigastuste korral helistada päästeteenistusele hädaabitelefonil 112.
Gaasisoojendi käivitamine:
 • Avage gaasiballooni ventiil
 • Reguleerimisnupp seadistage minimaalse tule peale ning hoidke seda sissevajutatult, seejuures vajutage üheaegselt mitu korda süütenupu peale.
 • Pärast põlemasüütamist hoidke süütenuppu 10 sekundi jooksul sissevajutatult
 • Kui soojendi pole 3 sekundi jooksul põlema hakanud, siis võib seda uuesti käivitada mitte varem, kui 2 minuti pärast.
 • Leegi reguleerimist tuleb teostada aeglaselt ja ühtlaselt
 • Pärast soojendi kasutamist tuleb gaasiballooni ventiil alati kinni keerata
#Gaasisoojendi rent #gaasiseadmete rent #soojendite rent